Klachtenreglement van de Bewegingsvisie klachtenfunctionaris voor de bij Bewegingsvisie aangesloten orthopedisch instrumentmakers

 1. Alvorens een klacht ingediend wordt bij de Bewegingsvisie klachtenfunctionaris, wendt de cliënt zich in eerste instantie tot het bedrijf dat geleverd heeft. De cliënt kan een afspraak maken, waarin het betreffende bedrijf haar alsnog zo goed mogelijk van dienst probeert te zijn. Het bedrijf is gehouden met de cliënt tot een oplossing te komen. Daartoe zal een interne klachtenfunctionaris zorg dragen dat de kwestie opgelost wordt. Wanneer zij er samen niet uit komen, staat het de cliënt vrij een klacht bij de Bewegingsvisie Klachtenfunctionaris in te dienen door de volgende procedure te volgen.

Hieronder vindt u alle (product)folders van Bewegingsvisie als downloadbaar PDF-bestand:

- Therapeutisch Elastische Kousen- Prothese
- Korset
- Steunzolen
- Orthese
- Borstprothese
- Klachtenformulier
- Klanttevredenheidsonderzoek