Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie

Artikel 1: definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
b. Bewegingsvisie: Bewegingsvisie is een groep van samenwerkende orthopedische leveranciers die hulpmiddelen en diensten leveren en een persoonlijke aanpak hoog in het vaandel hebben staan. We richten ons daarom in de eerste plaats op uw behoefte en zorgvraag
c. Overeenkomst: de overeenkomst tot het vervaardigen, repareren, aanpassen en/of leveren van orthopedische (maat-) orthesen, prothesen, therapeutisch elastische kousen en overige orthopedische voorzieningen;
d. Bewegingsvisie lid: de vervaardiger van en/of detailhandelaar in orthopedische (maat-)orthesen, prothesen, therapeutisch elastische kousen en overige orthopedische voorzieningen; die op het moment van het maken van afspraken, het opstellen en het uitbrengen van offertes, het doen van aanbiedingen en het aangaan van overeenkomsten als lid is aangesloten bij Bewegingsvisie;
e. Cliënt: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon met wie en/of ten behoeve van wie het Bewegingsvisie lid een overeenkomst heeft gesloten of met wie het Bewegingsvisie lid daarover in onderhandeling is;
f. Klachtencommissie: de commissie voor de behandeling van klachten van een cliënt jegens een Bewegingsvisie lid.

Klachtenreglement van de Bewegingsvisie klachtenfunctionaris voor de bij Bewegingsvisie aangesloten orthopedisch instrumentmakers

 1. Alvorens een klacht ingediend wordt bij de Bewegingsvisie klachtenfunctionaris, wendt de cliënt zich in eerste instantie tot het bedrijf dat geleverd heeft. De cliënt kan een afspraak maken, waarin het betreffende bedrijf haar alsnog zo goed mogelijk van dienst probeert te zijn. Het bedrijf is gehouden met de cliënt tot een oplossing te komen. Daartoe zal een interne klachtenfunctionaris zorg dragen dat de kwestie opgelost wordt. Wanneer zij er samen niet uit komen, staat het de cliënt vrij een klacht bij de Bewegingsvisie Klachtenfunctionaris in te dienen door de volgende procedure te volgen.

Hieronder vindt u alle (product)folders van Bewegingsvisie als downloadbaar PDF-bestand:

- Therapeutisch Elastische Kousen- Prothese
- Korset
- Steunzolen
- Orthese
- Borstprothese
- Klachtenformulier
- Klanttevredenheidsonderzoek