Als er geen standaard oplossing bestaat dan maak je er één!

In weinig vakken is zoveel creativiteit nodig als in de orthopedie. Ieder mens heeft zo zijn eigen karakter, gevoelsleven, lichaamsvorm, ziektebeeld en... soms zijn orthopedische voorzieningen nodig. Hieruit blijkt dat zo'n voorziening helemaal bij de persoon moet passen voordat deze "in gebruik" kan worden genomen.

Om een hulpmiddel te kunnen maken is er veel feeling, ervaring en vakmanschap nodig. Dat krijg je niet alleen met een opleiding of wat handigheid. Het is een groeiproces dat jaren duurt en dan ben je er nog niet. De orthopedist moet zich kunnen inleven in het gevoelsleven van de cliënt om te kunnen begrijpen wat deze van hem verlangt.

Uit het voorgaande blijkt dat het van allergrootst belang is, dat de vervaardiging van het hulpmiddel in één en dezelfde hand blijft. Er zijn weinig beroepen waarin het moeilijker is om informatie over te dragen dan de orthopedie.

Door de jaren heen hebben veel mensen ons bedrijf opgezocht met de vraag iets te maken buiten het normale orthopediepakket om. Het waren verzoeken van zeer uiteenlopende aard. Elk verzoek om iets te bedenken om een gehandicapte iets minder gehandicapt te maken willen we honoreren, voor zover het in onze mogelijkheden ligt.

Inspraak

Voordat we aan een hulpmiddel beginnen, gaan we eerst uitvoerig met u in gesprek over de diverse mogelijkheden en uitvoeringen met hun voor- en nadelen. U speelt dan zelf een belangrijke rol in de samenstelling en vormgeving van uw hulpmiddel. Dit houdt niet in dat u er automatisch "aan vast zit", want in de pasfase kunnen er nog vele wijzigingen worden doorgevoerd.

Esthetica

Wij hebben erg veel ervaring met allerlei kunststoffen en lamineertechnieken. Mede hierdoor kunnen we moderne, sterke en kleurrijk uitgevoerde voorzieningen maken. Daarnaast zijn enkele van onze medewerkers zeer kunstzinnig. Dit stelt ons in staat uw lichaamsvormen zeer nauwkeurig na te maken. Op deze wijze krijgt bijvoorbeeld uw prothese een esthetisch zeer verantwoorde vormgeving.