Medische begeleiding
Indien u lopend contact heeft met uw behandelend specialist, is het geen probleem om over te stappen naar ons bedrijf. In nauw overleg tussen u en uw behandelend specialist komen wij samen tot een passende oplossing. Goed overleg is cruciaal voor een goed passend eindresultaat.

Vergoeding verzekeringen
Onze orthopedische instrumentmakerij heeft overeenkomsten met vele zorgverzekeraars. In de meeste gevallen wordt financiële afwikkeling vooraf door ons geregeld met uw verzekeraar. De meeste zorgverzekeraars willen graag bij een eerste voorziening een brief van een specialist. Dit geldt voornamelijk voor orthesen, prothesen, therapeutische elastische kousen, brace's, corsetten e.d. Voor elke herhaling volstaat een verwijsbrief van uw huisarts, mits uw medische indicatie niet is gewijzigd.

Correctiezolen dienen bij ons aan de balie te worden betaald. U krijgt een nota mee die u vervolgens zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. In uw polisvoorwaarden kunt u zien of u voor vergoeding in aanmerking komt. Neem in geval van twijfel vooraf contact op met uw zorgverzekeraar.

Onze orthopedische werkplaats (OIM - Orthopedisch Instrumentmakerij) hanteert de landelijk voorgeschreven arbeidstijden en montagecomponenten. Stel Orthopedie is SEMH-gecertificeerd en lid van Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland. Dit staat garant voor hoge kwaliteit en goede service. Tevens voldoen alle Bewegingsvisie-leden aan de hoge eisen van het keurmerk van Bewegingsvisie.

Eigen risico
Uw verplicht eigen risico is een wettelijk vastgesteld bedrag per jaar. Onder dit eigen risico vallen ook de hulpmiddelen die uw eigendom worden. Wanneer Stel Orthopedie uw hulpmiddel declareert bij uw zorgverzekeraar kan het voorkomen dat uw eigen risico nog niet geheel verbruikt is. In dit geval ontvangt u van uw zorgverzekeraar (een deel van) de rekening thuis.
De kosten van uw hulpmiddel kunnen afwijken van de prijs op het internet of in de winkel. Dit heeft o.a. te maken met de prijzen die zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars.

Informatie
U kunt geheel vrijblijvend een informatiegesprek aanvragen voor prothesen en orthesen*. Hiervoor hebben wij geen medische status nodig. Tijdens dit gesprek, dat uiteraard volledig in vertrouwen wordt gevoerd, kunnen we uw knelpunten letterlijk en figuurlijk analyseren. Ook willen we u eventueel adviseren welke stappen u kunt ondernemen. Samen met uw zorgverzekeraar en medisch-specialisten komen we er vast wel uit!

* Voor correctiezolen kunt u ook een consult of second opinion aanvragen. De kosten hiervan bedragen € 47,75 per 30 minuten. Als u op basis van dit consult zolen aanschaft, vervallen deze kosten.